Privacy statement

Zodra u deze website bezoekt, stelt u LICHT NL B.V. in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. LICHT NL B.V. acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. LICHT NL B.V. zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

LICHT NL B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die LICHT NL B.V. met u kunt aangaan, uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal LICHT NL B.V. onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen gebruik van gegevens: (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van LICHT NL B.V.; (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

Sommige websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.

Clickgedrag

LICHT NL B.V. verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen LICHT NL B.V. steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. LICHT NL B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Indien u geen marketinginformatie van LICHT NL B.V. wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via info@lichtnl.nl of telefonisch via 085 489 12 80.

Zodra u deze website bezoekt, stelt u LICHT NL B.V. in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. LICHT NL B.V. acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.