LICHTNL levert verbeterde armaturen voor 12 kilometer lange brandgrens Rotterdam

LICHTNL levert verbeterde armaturen voor 12 kilometer lange brandgrens Rotterdam

14 mei 1940, even voor half twee in de middag. Duitse vliegtuigen bombarderen de Rotterdamse binnenstad. De aanval zelf duurt nog geen kwartier, maar veroorzaakt een enorme brand die dagen voort woedt en het oude centrum compleet in de as legt.

Na de oorlog verrijst een nieuw centrum, maar het bombardement leeft voort als ankerpunt in het historisch bewustzijn en de identiteit van de stad. Er is een oud Rotterdam van vóór en een nieuw Rotterdam van na het bombardement. De scheiding tussen oud en nieuw blijft zichtbaar in de bebouwde ruimte. En krijgt een naam: de brandgrens.

In 2006 besloot het gemeentebestuur de brandgrens met een permanente markering onder de aandacht te brengen van het passerende publiek. De brandgrens als monument, als plaats van herinnering.

Landschapsarchitect Adriaan Geuze bedacht het concept. Zo’n 400 grondspots, verzonken in granieten trottoirtegels. 350 rode, 50 groene. Op het lichtvenster de gestileerde afbeelding van een vlammenzee met daarin het silhouet van Ossip Zadkine’s iconische beeld ‘De verwoeste stad’. De rode spots tonen ook nog de omtrek van een Duitse Heinkel bommenwerper. De groene niet. Die liggen op het Noordereiland in de Nieuwe Maas, waarvan ze de oost- en westpunt markeren. De branden die daar in mei 1940 woedden, ontstonden niet door Duitse bommen, maar door artillerievuur van de Nederlandse troepen die de stad verdedigden.

In mei 2010 werd het laatste deel van het project opgeleverd. Nu, tien jaar verder, waren de lichtobjecten toe aan vervanging. LICHTNL kreeg de opdracht van de Gemeente Rotterdam en selecteerde de Medio grondspot van Platek in nieuwe granito tegels met al ingestorte montagepot. Verbeteringen ten opzichte van de oude spots zijn de veel energiezuinigere LED-techniek en het bolle in plaats van vlakke glas. Door de bolling is voortaan ook overdag en van grotere afstand zichtbaar welke kleur de spot heeft.

Per 14 mei 2020, 80 jaar na het bombardement, is de vervanging van alle spots compleet. Trots draagt LICHTNL bij aan het levend houden van een herinnering, die bepalend is voor de identiteit van de stad waar we met ons bedrijf een deel van zijn.