Terug naar een gezond kantoor: Het belang van Human Centric Lighting

De afgelopen jaren hebben we een significante verschuiving gezien in de manier waarop mensen werken. Thuiswerken werd de norm, maar nu keren steeds meer mensen terug naar het kantoor. Dit komt niet alleen door de behoefte aan sociale interactie en samenwerking, maar ook door de wens van werkgevers om de teamdynamiek en productiviteit te herstellen. Een cruciale factor in deze terugkeer naar kantoor is de kwaliteit van de werkomgeving, waarbij gezonde verlichting, specifiek Human Centric Lighting (HCL), een belangrijke rol speelt.

 

De terugkeer naar kantoor

Recent onderzoek toont aan dat een aanzienlijk percentage van de werknemers weer regelmatig op kantoor werkt. Volgens een artikel van ChannelConnect werkt 28% van de Nederlandse werknemers weer voltijds op kantoor, terwijl 39% minstens drie tot vier dagen per week aanwezig is. Slechts 2% werkt minder dan één dag per week op kantoor. Veel werkgevers stimuleren de terugkeer naar kantoor vanwege de voordelen voor sociale cohesie, samenwerking en de onboarding van nieuwe medewerkers. Maar bij een goede en toekomstbestendige terugkeer naar het kantoor hoort een doordacht (licht)plan wat rekening houdt met de gezondheid en welgesteldheid van medewerkers.

 

Het belang van Human Centric Lighting

Human Centric Lighting is ontworpen om de natuurlijke lichtomstandigheden na te bootsen en zo het circadiaanse ritme van mensen te ondersteunen. Dit heeft niet alleen voordelen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gesteldheid en productiviteit. Verlichting die is afgestemd op de natuurlijke lichtcyclus kan de productie van hormonen zoals melatonine en cortisol reguleren, wat essentieel is voor alertheid en een goed humeur.

Human Centric Lighting als de sleutel tot een gezonde werkplek

De terugkeer naar kantoor biedt een uitgelezen kans om de werkplek te optimaliseren. Goede verlichting, en in het bijzonder Human Centric Lighting, speelt hierbij een cruciale rol. Het verbetert niet alleen het comfort en de productiviteit van werknemers, maar ondersteunt ook hun algehele gezondheid en welzijn. Werkgevers die investeren in HCL laten zien dat ze het welzijn van hun werknemers serieus nemen, wat uiteindelijk kan leiden tot een gelukkiger, gezonder en productiever team.

 

Verbetering van comfort en productiviteit

HCL kan de werkplek aanzienlijk verbeteren door de juiste lichtniveaus op het juiste moment van de dag te bieden. Lichtniveaus worden uitgedrukt in Kelvin (K). Blauwachtig licht in de ochtend na zonsopkomst (4000K- 6500K+) helpt om de productie van melatonine te onderdrukken en de productie van cortisol te bevorderen, waardoor werknemers zich alert en energiek voelen. Warmer licht in de avond (2700K-4000K) helpt juist om de productie van melatonine te stimuleren, wat zorgt voor ontspanning en betere slaappatronen.

 

Onderzoek wijst uit dat werknemers die 's middags worden blootgesteld aan natuurlijk daglicht, 's avonds alerter zijn en beter presteren. Hoewel HCL gebruik maakt van kunstmatige lichtbronnen, bootst het natuurlijk licht na en kan het vergelijkbare positieve effecten hebben. Dit soort verlichting vermindert ook visuele vermoeidheid en hoofdpijn, wat vaak wordt veroorzaakt door ongeschikte verlichting. Een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie liet zien dat doeltreffende verlichting de productiviteit met wel 10% verhoogde, met daarnaast 30% minder fouten

 

Toepassingen van Human Centric Lighting

De voordelen van HCL zijn niet beperkt tot kantooromgevingen. Ook in de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen, sportcomplexen en zelfs gevangenissen kan HCL een positieve impact hebben. Voor nachtwerkers kan HCL bijvoorbeeld daglicht simuleren, wat helpt om de natuurlijke ritmes in stand te houden ondanks het werken in donkere uren.

Daarnaast draagt HCL bij aan duurzaamheid. Verlichting neemt een aanzienlijk deel van het energieverbruik en de ecologische voetafdruk van een stad voor haar rekening. Efficiënte en goed ontworpen verlichting kan daarom bijdragen aan de reductie van het energieverbruik.


In een tijd waarin bedrijven steeds meer concurreren om talent, kan een gezonde en ondersteunende werkomgeving een onderscheidende factor zijn. Door te investeren in Human Centric Lighting kunnen bedrijven niet alleen de terugkeer naar kantoor bevorderen, maar ook een werkomgeving creëren waarin medewerkers graag willen werken en excelleren. Met het aanbod van onder andere Planlicht kan LICHTNL aan alle HCL wensen invulling geven. Wij bieden maar al te graag advies en ondersteuning, zodat we met zijn allen stappen kunnen zetten richting een gezond verLICHTNL.